Fakturačné údaje

IČO: 31416632
IČ pre DPH: SK2020411921
IBAN: SK57 0200 0000 0003 8078 7553

Registrácia

LUCRA team, spol. s r.o. je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 42579/B.

Kontaktný formulár

    Odoslaním správy prostredníctvom tohto kontaktného formulára je prevádzkovateľ LUCRA team spol. s.r.o., Kalinčiakova 10658/27, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31416632, DIČ: 2020411921, IČ DPH: SK2020411921, podľa § 4, oprávnený spracúvať moje osobné údaje na základe vybavenia mojej požiadavky.

    Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s informáciami v sekcii:
    Zásady ochrany osobných údajov