Fakturačné údaje

IČO: 31416632
IČ pre DPH: SK2020411921
IBAN: SK57 0200 0000 0003 8078 7553

Registrácia

LUCRA team, spol. s r.o. je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 42579/B.

Kontaktný formulár