Komplexné spracovanie účtovníctva, podklady pre všetky daňové priznania, ekonomické služby
sluzby - uctovnictvo

Účtovníctvo

Vedenie jednoduchého aj podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistika, evidencia majetku a ďalšie služby.
Prehľad služieb
sluzby - uctovnictvo

Účtovníctvo

Vedenie jednoduchého aj podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistika, evidencia majetku a ďalšie služby.
uctovnicke a ekonomicke sluzby - danove priznania

Daňové priznania

Príprava všetkých daňových povinností klienta, priebežné vyhodnocovanie základu dane, jeho optimalizácia v rámci platnej legislatívy.
Prehľad služieb
uctovnicke a ekonomicke sluzby - danove priznania

Daňové priznania

Príprava všetkých daňových povinností klienta, priebežné vyhodnocovanie základu dane, jeho optimalizácia v rámci platnej legislatívy.
Rekonstrukcia uctovnictva

Ostatné služby

Ousourcing iných ekonomických činností podnikateľom a malým firmám, ktorým je zbytočné investovať do rozsiahlych softvérov …
Prehľad služieb
Rekonstrukcia uctovnictva

Ostatné služby

Ousourcing iných ekonomických činností podnikateľom a malým firmám, ktorým je zbytočné investovať do rozsiahlych softvérov …

Otázky a odpovede

Ako funguje služba Podvojné účtovníctvo pre malé spoločnosti?

V tomto prípade pre klienta spracovávame aj pokladničné doklady s pokladničnou knihou, aj evidenciu došlých faktúr. Za klienta nikdy nespracovávame odoslané faktúry, ostatné funguje tak isto, ako pri väčších spoločnostiach. Elektronicky za klienta komunikujeme s Finančnou správou a klient dostáva od nás propozície k úhrade.

Ako funguje Podvojné účtovníctvo pre väčšie spoločnosti?

Väčšie spoločnosti zväčša dedikujú zamestnanca, ktorý s nami komunikuje a pripravuje pre nás podklady. Tam, kde existuje reálna pokladňa, po skončení mesiaca, do 10 kalendárnych dní, k nám prinesie všetky doklady týkajúce sa účtovníctva (nielen pokladničné doklady, odoslané a došlé faktúry, bankové výpisy, ale napr. aj nové zmluvy, napr. nájomné zmluvy, mandátne zmluvy, autorské zmluvy,… a iné doklady, bankové výpisy). Po skončení spracovania, v zmysle zmluvy max. 2 dni pred DPHčkou, klient od nás obdrží výstupy: účtovné podľa požiadaviek (napr. výsledovka), hlavne sumu DPH, variabilný symbol, pod ktorým má sumu uhradiť; za klienta s Finančnou správou komunikujeme my: podáme daňové priznanie k DPH + kontrolný výkaz, aj súhrnný výkaz; toto je náčrt mesačného spracovania. Podobne je to aj s koncoročnou závierkou: všetky výkazy idú od nás, aj schválená účtovná závierka do registra závierok. Ak klient používa k vystavovaniu odoslaných faktúr, k evidencii a k úhradám došlých faktúr náš softvér, poskytujeme konzultačnú činnosť a hotline.

Ako funguje poskytovanie služby Jednoduché účtovníctvo?

V týchto prípadoch proces funguje podobne ako poskytovanie služby Podvojné účtovníctvo malým firmám. Väčšinou ide o prípady, keď je SZČO aj platiteľom DPH.

Ako funguje služba Mzdy a personalistika?

Proces pri Mesačnom spracovaní miezd: klient pošle v excelovskej tabuľke dochádzku, evidenciu stravných lístkov, príp. iných dokumentov, týkajúcich sa miezd (napr. odmeny, 13. a 14. platy, vyplatené zálohy, exekúcie a iné…) a my mzdy spracujeme a klientovi pošleme: prevodný príkaz importovateľný do banky s netto mzdami, odvodmi do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, daň zo mzdy Finančnej správe, príp. iné platby: napr. strhnuté exekúcie). Okrem toho elektronicky za klienta komunikujeme  so zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou a Finančnou správou. Klientov tiež priebežne informujeme o legislatívnych zmenách, napr. zvýšenie stravného, od ktorého sa odvíja príspevok na stravný lístok, rekreačné poukazy, 13. a 14. platy. Táto služba obsahuje aj riešenie vnútrofiremných otázok, napríklad zostatky dovoleniek a pod.
Nadviazanie spolupráce: od klienta prevezmeme Splnomocnenie overené u notára, na základe ktorého si ho „pripnem“ k sebe v Sociálnej poisťovni a v zdravotných poisťovniach;

Nenašli ste odpoveď?

Radi vám odpovieme na otázky, týkajúce sa (nielen) nami poskytovaných služieb. Spojte sa s nami!

    Odoslaním správy prostredníctvom tohto kontaktného formulára je prevádzkovateľ LUCRA team spol. s.r.o., Kalinčiakova 10658/27, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31416632, DIČ: 2020411921, IČ DPH: SK2020411921, podľa § 4, oprávnený spracúvať moje osobné údaje na základe vybavenia mojej požiadavky.

    Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s informáciami v sekcii:
    Zásady ochrany osobných údajov

    Neviete, ako začať?

    Dohodnite si s nami stretnutie, úvodná konzultácia je bezplatná!