Ostatné ekonomické služby

Outsourcing iných ekonomických činností podnikateľom a malým firmám, ktorým je zbytočné investovať do rozsiahlych softvérov: vedenie kníh došlých a odoslaných faktúr so splatnosťou záväzkov a pohľadávok, modifikácia hospodárskeho výsledku na daňový základ, účtovné smernice, návrhy zápisníc z Valného zhromaždenia spoločníkov.
Prehľad služiebDohodnúť stretnutie
Sova Lucracia vieme ako na uctovnictvo

Ponúkané ekonomické služby

Vyberte si z ponuky služieb alebo nás kontaktujte ohľadom ponuky na mieru
Rekonstrukcia uctovnictva
Rekonstrukcia uctovnictva

Rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia

Spätné spracovanie účtovníctva a daňových priznaní klientom, ktorí si z akýchkoľvek dôvodov neviedli účtovníctvo.
Viac o službe
Zapisnice z valneho zhromazdenia
Zapisnice z valneho zhromazdenia

Zápisnice z Valného zhromaždenia

Návrhy zápisníc z Valného zhromaždenia z ekonomického a daňového hľadiska: na rozdelenie hospodárskeho výsledku za predchádzajúce účtovné obdobie, na vysporiadanie straty.
Viac o službe
Tvorba internych smernic
Tvorba internych smernic

Tvorba interných smerníc

Cieľom je klientom vypracovať funkčné ekonomické smernice, interné firemné predpisy riešiace napr. obeh účtovných dokladov, spracovanie tuzemských a valutových pokladní, zásoby, pracovno-právne otázky, čerpanie sociálneho fondu …
Viac o službe
Vratka DPH z krajin EU
Vratka DPH z krajin EU

Vratka DPH z krajín EU

V rámci EU všeobecné pravidlá pre vrátenie DPH (refundáciu) zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členkom štáte vrátenia dane, ale ktoré majú sídlo v inom členskom štáte, vyplývajú zo SMERNICE RADY 2008/9/ES z 12. 2. 2008.
Viac o službe

Neviete, ako začať?

Dohodnite si s nami stretnutie, úvodná konzultácia je bezplatná!