Ostatné ekonomické služby

Outsourcing iných ekonomických činností podnikateľom a malým firmám, ktorým je zbytočné investovať do rozsiahlych softvérov: vedenie kníh došlých a odoslaných faktúr so splatnosťou záväzkov a pohľadávok, modifikácia hospodárskeho výsledku na daňový základ, účtovné smernice, návrhy zápisníc z Valného zhromaždenia spoločníkov.
Prehľad služiebDohodnúť stretnutie
Sova Lucracia vieme ako na uctovnictvo

Ponúkané ekonomické služby

Vyberte si z ponuky služieb alebo nás kontaktujte ohľadom ponuky na mieru
Rekonstrukcia uctovnictva
Rekonstrukcia uctovnictva

Rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia

Spätné spracovanie účtovníctva a daňových priznaní klientom, ktorí si z akýchkoľvek dôvodov neviedli účtovníctvo.
Viac o službe
Zapisnice z valneho zhromazdenia
Zapisnice z valneho zhromazdenia

Zápisnice z Valného zhromaždenia

Návrhy zápisníc z Valného zhromaždenia z ekonomického a daňového hľadiska: na rozdelenie hospodárskeho výsledku za predchádzajúce účtovné obdobie, na vysporiadanie straty.
Viac o službe
Tvorba internych smernic
Tvorba internych smernic

Tvorba interných smerníc

Cieľom je klientom vypracovať funkčné ekonomické smernice, interné firemné predpisy riešiace napr. obeh účtovných dokladov, spracovanie tuzemských a valutových pokladní, zásoby, pracovno-právne otázky, čerpanie sociálneho fondu …
Viac o službe
Vratka DPH z krajin EU
Vratka DPH z krajin EU

Vratka DPH z krajín EU

V rámci EU všeobecné pravidlá pre vrátenie DPH (refundáciu) zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členkom štáte vrátenia dane, ale ktoré majú sídlo v inom členskom štáte, vyplývajú zo SMERNICE RADY 2008/9/ES z 12. 2. 2008.
Viac o službe

Cenník

Ostatné ekonomické služby

Príjmy zo závislej činnosti (Typ A)

79 eur

Spracovanie dokladov (tlačenie dokladov zaslaných mejlom, pokladničných dokladov, evidencia faktúr,…)

25 eur / hod

Príprava podkladov pre audítorov, podklady k úverom, vlastné excelovské reporty dodané klientom

40 eur / hod

Spracovanie žiadosti o zníženie platenia preddavkov na daň z príjmov (+ podklad k žiadosti, zostavenie účtovnej závierky)

50 eur / ks

Príprava dokladov pri spracovaní daňových priznaní

39 eur / hod

Registrácia za plátcu DPH

100 eur / registrácia

Zápisnica z Valného zhromaždenia pre schválenie závierky

25 eur / ks

Elektronické odoslanie schválenej závierky do Registra závierok

25 eur / ks

Evidencia obchodov s CP, vedenie skladovej evidencie

33 eur / hod

Spracovanie vnútropodnikových smerníc

200 eur / smernica

Reporting, výkazníctvo v SJ alebo AJ

30 eur / hod

Zastupovanie počas daňovej kontroly, kontroly zo Sociálnej poisťovne

33 eur / hod

Vyúčtovanie dotácií, grantov

33 eur / hod

Pre detailnejšie informácie o cenách jednotlivých služieb, položkách, ktoré cena obsahuje a neobsahuje a paušáloch, ktoré ponúkame, navštívte, prosíme, podstránku konkrétnej služby alebo nás kontaktujte.

Neviete, ako začať?

Dohodnite si s nami stretnutie, úvodná konzultácia je bezplatná!