Účtovníctvo, dane, mzdy, odvody, ekonomika

Hoci pojem „účtovníctvo“ vo všeobecnosti znamená zdokumentovanie všetkých finančných transakcií vo vnútri firmy ale aj smerom k externým dodávateľom a odberateľom, my považujeme účtovníctvo za výrazný nástroj pri riadení firmy. Dobre vedené účtovníctvo umožňuje včas indikovať problémové stavy vo firmách.

Naše účtovnícky sa profesionálne starajú o agendu zverených firiem. Každá účtovníčka má pri tom zverený len taký objem zákazníkov, aby mohla všetky účtovné operácie zvládnuť profesionálne a pritom stále udržiavať osobný kontakt so zákazníkmi.

Ak nám zveríte Vaše účtovníctvo, nikdy sa Vám nestane, že váš problém „uviazne“ medzi spojovateľkou, asistentkou alebo neosobným účtovníkom.

Prehľad služiebDohodnúť stretnutie
Sova Lucracia vieme ako na uctovnictvo

Kompletné účtovnícke služby

Komplexné spracovanie účtovníctva, podklady pre všetky daňové priznania, ekonomické služby.
Sluzby podvojneho uctovnictva
Sluzby podvojneho uctovnictva

Podvojné účtovníctvo

Na rozdiel od jednoduchého účtovníctva si žiadna firma nevedie podvojné účtovníctvo, pokiaľ za týmto účelom nezamestnáva samostatného účtovníka alebo účtovníčku. Pri vedení podvojného účtovníctva vám nielen správne zaúčtujeme všetky výnosy a náklady, ale aj poradíme ako čo najefektívnejšie realizovať finančné transakcie. Vedenie podvojného účtovníctva spolu s agendou DPH je preto ťažiskom našej každodennej práce.
Viac o podvojnom účtovníctve
Sluzby jednoducheho uctovnictva
Sluzby jednoducheho uctovnictva

Jednoduché účtovníctvo

Vo všeobecnosti je známe, že na trhu existuje mnoho bezplatného softvéru na vedenie jednoduchého účtovníctva. Jeho používanie však vyžaduje určité účtovné znalosti a napriek tomu je potrebné častokrát prediskutovať problém s profesionálnou účtovníčkou. Naše služby budete potrebovať o to viac, čím budete úspešnejší a budete mať menej voľného času na vedenie jednoduchého účtovníctva.
Viac o jednoduchom účtovníctve
Sluzby - Mzdy a personalistika
Sluzby - Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Vedenie personálnej agendy a miezd je povinné pre všetky firmy, ktoré majú minimálne jedného pracovníka. Nie je pri tom dôležité, či je pracovník zamestnaný na trvalý pracovný pomer, čiastočný úväzok, alebo je to brigádnik platený na dohodu. Mzdy a personálna agenda sú jednou z dôležitých náplní práce našej firmy. Samozrejme, že personalistika a mzdové účtovníctvo sú zvyčajne súčasťou poskytovania komplexných …
Viac o službe Mzdy a personalistika
Sluzby Evidencia majetku
Sluzby Evidencia majetku

Evidencia majetku

Zákon o účtovníctve č. 531/2003 Z. z. umožňuje podnikom využívať okrem daňových odpisov aj tzv. účtovné odpisy. Podniky môžu využívať v účtovníctve akékoľvek odpisové metódy, ktoré podnikom umožnia lepšie zohľadňovať konkrétne podmienky využívania dlhodobého majetku. To umožňuje podnikom presnejšie sledovať opotrebovávanie dlhodobého majetku. Účtovné odpisy majetku vychádzajú pri výpočte taktiež …
Viac o Evidencii majetku
Sluzby Pracovne cesty
Sluzby Pracovne cesty

Pracovné cesty

Každá organizácia, ktorá vysiela zamestnancov na pracovnú cestu, má upravený režim, na základe ktorého sa podávajú žiadosti o pracovnú cestu, získavajú diéty a vreckové, organizuje doprava počas služobnej cesty, vypočítavajú cestovné náhrady a podávajú správy z pracovnej cesty…
Viac o službe Pracovné cesty
Sluzby Kniha jazd
Sluzby Kniha jazd

Kniha prevádzky motorového vozidla

Služobné vozidlo – Ak zamestnanci používajú pri služobných cestách služobné motorové vozidlo, musia dodržiavať zásady povinných prestávok a tieto ihneď zapísať do knihy jázd. Použitie všetkých prostriedkov je uhrádzané …
Viac o službe

Otázky a odpovede

Ako funguje služba Podvojné účtovníctvo pre malé spoločnosti?

V tomto prípade pre klienta spracovávame aj pokladničné doklady s pokladničnou knihou, aj evidenciu došlých faktúr. Za klienta nikdy nespracovávame odoslané faktúry, ostatné funguje tak isto, ako pri väčších spoločnostiach. Elektronicky za klienta komunikujeme s Finančnou správou a klient dostáva od nás propozície k úhrade.

Ako funguje Podvojné účtovníctvo pre väčšie spoločnosti?

Väčšie spoločnosti zväčša dedikujú zamestnanca, ktorý s nami komunikuje a pripravuje pre nás podklady. Tam, kde existuje reálna pokladňa, po skončení mesiaca, do 10 kalendárnych dní, k nám prinesie všetky doklady týkajúce sa účtovníctva (nielen pokladničné doklady, odoslané a došlé faktúry, bankové výpisy, ale napr. aj nové zmluvy, napr. nájomné zmluvy, mandátne zmluvy, autorské zmluvy,… a iné doklady, bankové výpisy). Po skončení spracovania, v zmysle zmluvy max. 2 dni pred DPHčkou, klient od nás obdrží výstupy: účtovné podľa požiadaviek (napr. výsledovka), hlavne sumu DPH, variabilný symbol, pod ktorým má sumu uhradiť; za klienta s Finančnou správou komunikujeme my: podáme daňové priznanie k DPH + kontrolný výkaz, aj súhrnný výkaz; toto je náčrt mesačného spracovania. Podobne je to aj s koncoročnou závierkou: všetky výkazy idú od nás, aj schválená účtovná závierka do registra závierok. Ak klient používa k vystavovaniu odoslaných faktúr, k evidencii a k úhradám došlých faktúr náš softvér, poskytujeme konzultačnú činnosť a hotline.

Ako funguje poskytovanie služby Jednoduché účtovníctvo?

V týchto prípadoch proces funguje podobne ako poskytovanie služby Podvojné účtovníctvo malým firmám. Väčšinou ide o prípady, keď je SZČO aj platiteľom DPH.

Ako funguje služba Mzdy a personalistika?

Proces pri Mesačnom spracovaní miezd: klient pošle v excelovskej tabuľke dochádzku, evidenciu stravných lístkov, príp. iných dokumentov, týkajúcich sa miezd (napr. odmeny, 13. a 14. platy, vyplatené zálohy, exekúcie a iné…) a my mzdy spracujeme a klientovi pošleme: prevodný príkaz importovateľný do banky s netto mzdami, odvodmi do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, daň zo mzdy Finančnej správe, príp. iné platby: napr. strhnuté exekúcie). Okrem toho elektronicky za klienta komunikujeme  so zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou a Finančnou správou. Klientov tiež priebežne informujeme o legislatívnych zmenách, napr. zvýšenie stravného, od ktorého sa odvíja príspevok na stravný lístok, rekreačné poukazy, 13. a 14. platy. Táto služba obsahuje aj riešenie vnútrofiremných otázok, napríklad zostatky dovoleniek a pod.
Nadviazanie spolupráce: od klienta prevezmeme Splnomocnenie overené u notára, na základe ktorého si ho „pripnem“ k sebe v Sociálnej poisťovni a v zdravotných poisťovniach;

Nenašli ste odpoveď?

Radi vám odpovieme na otázky, týkajúce sa (nielen) nami poskytovaných služieb. Spojte sa s nami!

    Odoslaním správy prostredníctvom tohto kontaktného formulára je prevádzkovateľ LUCRA team spol. s.r.o., Kalinčiakova 10658/27, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31416632, DIČ: 2020411921, IČ DPH: SK2020411921, podľa § 4, oprávnený spracúvať moje osobné údaje na základe vybavenia mojej požiadavky.

    Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s informáciami v sekcii:
    Zásady ochrany osobných údajov

    Neviete, ako začať?

    Dohodnite si s nami stretnutie, úvodná konzultácia je bezplatná!