Vedenie jednoduchého účtovníctva pre malé aj veľké firmy

Vedenie personálnej agendy a miezd je povinné pre všetky firmy, ktoré majú minimálne jedného pracovníka. Nie je pri tom dôležité, či je pracovník zamestnaný na trvalý pracovný pomer, čiastočný úväzok, alebo je to brigádnik platený na dohodu. Mzdy a personálna agenda sú jednou z dôležitých náplní práce našej firmy.

Samozrejme, že personalistika a mzdové účtovníctvo sú zvyčajne súčasťou poskytovania komplexných účtovných služieb, ale mzdovú agendu a personalistiku vedieme aj samostatne.

Prehľad služiebDohodnúť stretnutie
Sova Lucracia vieme ako na uctovnictvo

Mzdová a personálna agenda

Aké služby personálnej a mzdovej agendy poskytujeme?

 • prihlásenie/odhlásenie pracovníkov do/zo Sociálnej poisťovne/zdravotných poisťovní;
 • elektronické výkazníctvo do Sociálnej poisťovne/zdravotných poisťovní
 • príprava bankových príkazov na vyplatenie miezd a odvodov
 • spracovanie výplatných pások (listín)
 • mzdové hlásenia
 • výpočet nemocenských dávok
 • evidencia dovoleniek
 • mzdové listy a evidenčné listy
 • výpočet mzdy
 • podklady pre tvorbu sociálneho fondu
 • podklady pre tvorenie dohadných položky na nevyčerpanú dovolenku v bežnom roku

Výpočet mzdy – príklad

Mzdu si môžete vypočítať na stránke Daňová kalkulačka, ktorú pre tento účel spravujeme:

Niekoľko pojmov, ktoré je potrebné poznať pri výpočte čistej mzdy a príjmu zamestnanca
hrubá mzda – príjem zo závislej činnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci

základ dane – časť mzdy (výplata), ktorá podlieha dani z príjmu (hrubá mzda po odpočítaní poistného)

poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne – povinné odvody, ktoré platí zamestnanec do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne

zdaniteľná mzda – suma, z ktorej sa počíta 19 % daň (hrubá mzda po odpočítaní odvodov a nezdaniteľnej časti)

nezdaniteľná časť základu dane daňovníka – časť mzdy, ktorá je oslobodená od platenia dane zo mzdy

preddavok na daň z príjmov – daň, ktorú má zamestnanec zaplatiť v príslušnom mesiaci zrážkou zo mzdy

daňový bonus – suma, o ktorú sa môže znížiť vypočítaná daň zo mzdy na každé vyživované dieťa

čistá mzda – mzda po odpočítaní odvodov a preddavku na daň zníženého o daňový bonus

náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti – náhrada príjmu, ktorú poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi počas prvých desiatich dní dočasnej práceneschopnosti nemocenské poistenie – dávka poskytovaná z nemocenského poistenia od 11. dňa dočasnej práceneschopnosti príjem zamestnanca – čistá mzda + náhrada príjmu

Neviete, ako začať?

Dohodnite si s nami stretnutie, úvodná konzultácia je bezplatná!