Spracovanie daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

Daňové priznanie predstavuje vyvrcholenie práce firmy alebo živnostníka a konečné finančné zúčtovanie za predchádzajúci rok. Pre mnohých daňovníkov môže byť daňové priznanie aj určitým prekvapením o hospodárení firmy, hlavne ak neúčtovali priebežne počas celého roka. Vďaka pomerne často sa meniacej daňovej legislatíve a každoročnej zmene výšky odpočítateľné položky aj posunu hranice príjmov, ktorá je rozhodujúca pre povinnosť podať daňové priznanie, treba byť neustále v strehu.

Fyzické osoby pritom nesmú zabudnúť rozlíšiť formulár typu A a typu B k dani z príjmov pre fyzické osoby v závislosti od toho, do ktorej skupiny spadajú.

Prehľad služiebDohodnúť stretnutie
Sova Lucracia vieme ako na uctovnictvo

Podávané daňové priznania

Komplexné spracovanie a podanie daňových priznaní pre FO aj PO
Spracovanie danoveho priznania z prijmov pravnickych osob
Spracovanie danoveho priznania z prijmov pravnickych osob

Daň z príjmov právnických osôb

Daňové priznanie z príjmov právnických osôb (DPPO) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník v lehote do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, hospodársky rok alebo iné obdobie uvedené v zákone o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. Daňové priznanie podáva daňovník miestne príslušnému …
Viac o službe
Danove priznanie z prijmu fyzickych osob
Danove priznanie z prijmu fyzickych osob

Daň z príjmov fyzických osôb

Daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby (DPFO) podávajú nielen živnostníci, ale aj niektorí zamestnanci, ktorých celkový ročný príjem presahuje čiastku definovanú na konkrétny kalendárny rok, alebo mali príjem z viacerých závislých činností a nepožiadali zamestnávateľa do 15. 2. príslušného roku o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo nedodali všetky potrebné doklady.
Viac o službe
Danove priznanie k dani z pridanej hodnoty
Danove priznanie k dani z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty

LUCRA team, spol. s r.o. poskytuje kompletné služby súvisiace s výpočtom podkladov k Dani z pridanej hodnoty a zastupovanie pri styku s Daňovými úradmi.
Viac o službe
Dan z motorovych vozidiel
Dan z motorovych vozidiel

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel je daňou, ktorú platí každý podnikateľ – daňovník, ktorý využíva motorové vozidlá pri svojej podnikateľskej činnosti v SR.
Viac o službe
Dan z nehnutelnosti
Dan z nehnutelnosti

Daň z nehnuteľností

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností treba podať za pozemky, stavby, byty, rodinné domy či nebytové priestory, ktoré zmenili v predchádzajúcom roku vlastníka. Rozhodujúci je pritom stav vlastníctva k 1. januáru aktuálneho roku (roku, keď sa podáva DP), potvrdený katastrom. Daňové priznanie treba podať aj vtedy, ak nastala dôležitá zmena oproti predchádzajúcemu roku.
Viac o službe

Neviete, ako začať?

Dohodnite si s nami stretnutie, úvodná konzultácia je bezplatná!