ballpoint pen gdc7a0c07b 1920

Reklamné predmety v podnikaní

Reklamné predmety patria v podnikaní väčšiny subjektov k obľúbeným prvkom propagácie svojej podnikateľskej činnosti a zvyšovania predajnosti svojich tovarov či služieb. Na to, aby mohli zároveň slúžiť aj ako prvok znižovania výsledku hospodárenia a výslednej daňovej povinnosti, je pre daňovníkov dôležité poznať ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov týkajúce sa uznateľnosti daňových výdavkov.…

Zistiť viac
euro g5e23fed20 1920

Daňové výdavky až po zaplatení do konca účtovného obdobia

V súvislosti s nadchádzajúcim koncom kalendárneho roka siahajú daňovníci po posledných možnostiach akými môžu ovplyvniť výsledok hospodárenia vo svoj prospech. V tomto smere sa daňovníkom ponúka legálna možnosť v podobe vymedzeného okruhu príjmov a výdavkov, ktoré sa zahŕňajú do základu dane až po zaplatení alebo prijatí úhrady do konca zdaňovacieho obdobia. V tomto článku sa bližšie…

Zistiť viac
pexels pixabay 315755

Stravné v roku 2022

Stravné v roku 2022 Rok 2022 bol v oblasti stravného náročný na sledovanie zmien pre zamestnávateľov, účtovníkov, ale aj samotných zamestnancov, či SZČO. Pod tieto zmeny sa podpísala inflácia a s tým spojené zvyšovanie cien, ktorému sa nevyhli ani potraviny, či služby reštauračných zariadení. V zmysle zákona 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách sumy stravného pre časové pásma…

Zistiť viac
prispevok_korona_szco_zamestnavatelia_euro

Ako získať Príspevok zamestnávateľa na udržanie pracovných miest a Príspevok pre SZČO?

Upozorňujeme, že v článku popisované situácie a návody platia len pre výpočty a príspevky za mesiac marec 2020 a súčasne len pre zamestnávateľov, ktorí sú povinní vyplatiť z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa pracovníkom priemerný zárobok. Štát prispeje zamestnávateľom aj živnostníkom Zamestnávateľom – právnickým osobám…

Zistiť viac
Blog Platby SEPA a IBAN

IBAN v podnikateľskej praxi

Výhody spoločnej meny EURO netreba predstavovať nikomu, kto od zavedenia spoločnej meny  vycestoval v rámci EURO zóny aspoň raz. Vytvorenie finančne lacnejšieho priestoru aj pre prevodné príkazy je logickým vyústením.  Vznikol projekt SEPA. Povinné náležitosti SEPA platieb  číslo účtu príjemcu v IBAN tvare switfový kód BIC banky príjemcu suma…

Zistiť viac
Blog Vratenie DPH zo zahranicia

Vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí

TU  nájdete zoznam všetkých titulov na  vrátenie DPH uhradenej v zahraničí. Nárok na vrátenie sa nevzťahuje na:  sumy DPH, ktoré boli podľa právnych predpisov členského štátu vrátenia dane nesprávne vyfakturované  sumy DPH fakturované z dodania tovaru, ktoré dodanie je alebo môže byť oslobodené. Na vrátenie musí žiadateľ spĺňať…

Zistiť viac
Blog poukazanie podielu zaplatenej dane

Poukázanie podielu zaplatenej dane v roku 2011

Poukázanie podielu zaplatenej dane upravuje § 50 zákona o dani z príjmov, ktorý vymedzuje: KTO  môže poukázať podiel zaplatenej dane: fyzická osoba (FO) právnická osoba (PO)   po skončení zdaňovacieho obdobia. AKO  môže daňovník poukázať podiel zaplatenej dane FO – prostredníctvom daňového priznania, v ktorom vyplní oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane…

Zistiť viac

Hľadáte účtovníka? Obráťte sa na nás!

Dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu, budeme sa tešiť na stretnutie s vami
uctovnictvo Ing Dana Tonkovicova konatelka