szco jednooosobove sro bez prijmu statny prispevok

Ako štát prispeje SZČO a jednoosobovým s.r.o. bez príjmu?

Na stránke pomahameludom.sk už funguje aj ikona pre 4. opatrenie. Sú tam pripravené formuláre pre dva tipy oprávnených osôb.   SZČO bez príjmu Prvými sú SZČO (nielen živnostníci, ale aj daňoví poradcovia, notári, advokáti, súdni znalci, umelci v slobodnom povolaní, samostatne hospodáriaci roľníci), ktorí od 13.03.2020 nemajú žiadny príjem a ktorí prerušili vykonávanie svojej činnosti, ale…