prispevok peniaze zmestnavatel

Ako je to s Príspevkami zamestnávateľom, ktorí udržia pracovné miesto?

Alebo, aký je rozdiel medzi 3A a 3B Príspevkom? Na tieto príspevky majú nárok všetci zamestnávatelia (ak má SZČO svojich zamestnancov, platí aj pre neho), ktorí počas mimoriadnej situácie nemuseli mať povinne zatvorené prevádzky, ale klesli im tržby, a udržia pracovné miesta. Je im určené opatrenie č. 3, ktoré má dva spôsoby výpočtu. Spôsob výpočtu príspevku…