3 povinnosti maleho zivnostnika v roku 2020

3 daňové a odvodové povinnosti malého živnostníka v roku 2020

V tomto článku nájdete na sumarizáciu základných daňových a odvodových povinností pre malých podnikateľov – živnostníkov v zmysle platnej legislatívy na rok 2020. Zameriame sa na malých živnostníkov, ktorí nie sú plátcami DPH a nemajú zamestnancov. Malý podnikateľ – živnostník, ktorý sa rozhodne podnikať na Slovensku, má niekoľko základných povinností, a to: vedenie daňovej evidencie, platenie…