person holding 50 euro bill

Platby v hotovosti v čase mimoriadnej situácie

O zamedzení platieb v hotovosti vieme od roku 2012 a od roku 2013 s touto povinnosťou žijeme. Reguluje nás zákon č. 394/2012 Z.z., ktorý vo všeobecnosti zakazuje podnikateľom platiť v hotovosti vyššie sumy ako 5 000 € a medzi nepodnikateľmi sumy vyššie ako 15 000 €. Snahou zákona bolo zamedziť vystavovaniu príjmových a výdavkových pokladničných dokladov na konci účtovného…