Blog Vratenie DPH

Podmienky vrátenia DPH z členských krajín Európskej únie

Podmienky vrátenia DPH  z členských krajín, tzv. refundácia DPH zo zahraničia O základných podmienkach vrátenie dane sme Vás už informovali v našom článku Vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí  Daňový subjekt musí pri žiadosti o vrátenie dane z členských štátov sledovať: minimálne limity výšky DPH na vrátenie či daň, ktorú žiada by bola v danom štáte odpočítateľná náležitosti dokladov z ktorých sa daň…