Danove priznanie 2020

Ako je s Daňou z príjmov v čase koronavírusu?

Aktualizácia 03.04.2020: Parlament schválil, že Dane z príjmov sa budú priznávať a platiť až mesiac po ukončení pandémie Možné situácie podrobnejšie: Pandémia sa skončí pred 30.06.2020: tí daňovníci, ktorí oznámili odklad na 30.06.2020 – majú termín na podanie DP, aj úhradu dane: 30.06.2020 ostatní do jedného mesiaca po skončení pandémie Pandémia sa skončí po 30.06.2020:…