Blog VS pri platbe dane

Určenie platby dane – konštrukcia variabilných symbolov

Rýchla pomoc:   pomôcka  =  VZOROVÁ TABUĽKA   na stiahnutie Informácia o možnosti použitia nového variabilného symbolu na platenie preddavkov na daň  Teória tvorby:  Na označenie platby dane sa bude používať desaťmiestny variabilný symbol, ktorý musí byť vytvorený v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške č. 378/2011 Z.z.  Prvé štyri čísla  označujú druh platby dane: 1100 – preddavok na daň a daň z…