Blog poukazanie podielu zaplatenej dane

Poukázanie podielu zaplatenej dane v roku 2011

Poukázanie podielu zaplatenej dane upravuje § 50 zákona o dani z príjmov, ktorý vymedzuje: KTO  môže poukázať podiel zaplatenej dane: fyzická osoba (FO) právnická osoba (PO)   po skončení zdaňovacieho obdobia. AKO  môže daňovník poukázať podiel zaplatenej dane FO – prostredníctvom daňového priznania, v ktorom vyplní oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu FO, alebo prostredníctvom vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktoré predloží…