Blog - Casove rozlisenie nakladov a vynosov

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Rozhodujúce pre správne vyčíslený daňový základ je citlivo rozlišovať náklady a výnosy a ich správne zaradenie k účtovného obdobiu ktorého sa týkajú, tzv. časové rozlišovanie nákladov a výnosov. Účtuje sa v súlade s ustanovením § 56 Postupov účtovania na účtoch účtovej skupiny 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov. Účtovanie 381 – Náklady budúcich období…