Blog Platby SEPA a IBAN

IBAN v podnikateľskej praxi

Výhody spoločnej meny EURO netreba predstavovať nikomu, kto od zavedenia spoločnej meny  vycestoval v rámci EURO zóny aspoň raz. Vytvorenie finančne lacnejšieho priestoru aj pre prevodné príkazy je logickým vyústením.  Vznikol projekt SEPA. Povinné náležitosti SEPA platieb  číslo účtu príjemcu v IBAN tvare switfový kód BIC banky príjemcu suma prevodu označenie meny max. 140 znakový popis platby platobný titul…

Blog - Casove rozlisenie nakladov a vynosov

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Rozhodujúce pre správne vyčíslený daňový základ je citlivo rozlišovať náklady a výnosy a ich správne zaradenie k účtovného obdobiu ktorého sa týkajú, tzv. časové rozlišovanie nákladov a výnosov. Účtuje sa v súlade s ustanovením § 56 Postupov účtovania na účtoch účtovej skupiny 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov. Účtovanie 381 – Náklady budúcich období…

Blog Vratenie DPH zo zahranicia

Vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí

TU  nájdete zoznam všetkých titulov na  vrátenie DPH uhradenej v zahraničí. Nárok na vrátenie sa nevzťahuje na:  sumy DPH, ktoré boli podľa právnych predpisov členského štátu vrátenia dane nesprávne vyfakturované  sumy DPH fakturované z dodania tovaru, ktoré dodanie je alebo môže byť oslobodené. Na vrátenie musí žiadateľ spĺňať nasledujúce podmienky:  bol platiteľom DPH realizoval nákupy tovarov alebo služieb…