Blog Vratenie DPH zo zahranicia

Vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí

TU  nájdete zoznam všetkých titulov na  vrátenie DPH uhradenej v zahraničí. Nárok na vrátenie sa nevzťahuje na:  sumy DPH, ktoré boli podľa právnych predpisov členského štátu vrátenia dane nesprávne vyfakturované  sumy DPH fakturované z dodania tovaru, ktoré dodanie je alebo môže byť oslobodené. Na vrátenie musí žiadateľ spĺňať nasledujúce podmienky:  bol platiteľom DPH realizoval nákupy tovarov alebo služieb…