Vratka DPH z krajín EU

V rámci EU všeobecné pravidlá pre vrátenie DPH (refundáciu) zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členkom štáte vrátenia dane, ale ktoré majú sídlo v inom členskom štáte, vyplývajú zo SMERNICE RADY 2008/9/ES z 12. 2. 2008.

Od 1. 1. 2010 všetky členské štáty EU prešli na jednotný systém pri podávaní žiadostí daňovníka, ktorý nemá v danom štáte pridelené IČ pre DPH, o vrátenie DPH zaplatenej v tomto štáte.

Všeobecný termín pre vrátenie dane je do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa má DPH vrátiť (tj. za rok 2011 do 30. 9. 2012).

Prehľad služiebDohodnúť stretnutie
Sova Lucracia vieme ako na uctovnictvo

Neviete, ako začať?

Dohodnite si s nami stretnutie, úvodná konzultácia je bezplatná!