Spracovanie a podanie daňových priznaní (DPFPO)

Daňové priznania k dani z príjmu fyzických osôb (DPFO) v roku podávajú nielen živnostníci, ale všetci občania, ktorých príjem presiahol stanovenú hranicu 1 968,68 eur; zamestnanci, ktorí mali v priebehu roka viac zamestnávateľov môžu požiadať posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

Na povinnosť podať daňové priznanie by si mali dať pozor aj občania pracujúci v zahraničí. Mnohí žijú v predstave, že už raz zdanený príjem v zahraničí je voči Slovenskej republike vysporiadaný a daňové priznanie nepodajú.
Do daňového priznania sa započítavajú aj príjmy dosiahnuté v zahraničí.

Prehľad služiebDohodnúť stretnutie
Sova Lucracia vieme ako na uctovnictvo

Neviete, ako začať?

Dohodnite si s nami stretnutie, úvodná konzultácia je bezplatná!